Vragenlijst Qualenica

Bent U tevreden over de snelheid van antwoord op uw vragen en wensen?

Bent U tevreden over de verschafte informatie over Qualenica en de manier van werking?

Heeft U voldoende productinformatie?

Selecteer de juiste waarde: 0-10 10= zeer tevreden

12345678910
Hoe tevreden bent U over het algemeen?
Hoe tevreden bent U over de afgeleverde producten?
Is het personeel vriendelijk?
Kon het personeel U voldoende vertrouwen geven dat alles goed afgehandeld zal worden?
Is er onoverkomelijke geluidsoverlast ?
Wordt er hygiënisch gewerkt?
Wordt de apotheek proper en gereinigd achtergelaten?
Bent U tevreden over de achtergelaten bereidingsfiches?
Bent U tevreden van de uitgevoerde kwaliteitstesten?
Bent U tevreden van de voorziene etikettering ?

Heeft U concrete voorstellen in verband met bovenstaande punten?

Dienst na verkoop: zijn er fouten gemaakt geweest die niet gecorrigeerd werden?

Is er voldoende ondersteuning gegeven om de meeste commerciele voordelen uit de producten te halen?

Welke producten mist u in het gamma?

Wat is de grootste sterkte van Qualenica?

Wat vond U het grootste nadeel aan met Qualenica samen te werken?

Andere feedback die hierboven niet vermeld staat:

Heeft u specifieke feedback voor onze werknemers?

Bent u zo ontevreden over een bepaalde werknemer dat u deze de volgende niet meer terug zou willen?

Uw naam of apotheek: *