Décharche de responsabilité

1. Copyright (Droit d'auteur)

Tous les textes, mises en page, photos, images et scripts sur ce site sont la propriété de Qualenica. Toute acquisition ou modification de cette propriété – en tout ou en partie – est interdite sauf avec l'autorisation écrite préalable de Qualenica.

Toute utilisation non autorisée des données figurant sur ce site peut entraîner des poursuites civiles ou pénales.

2. Responsabilité

Les informations publiées sur ce site par Qualenica le sont de bonne foi. Qualenica décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations trouvées sur ou échangées à travers ce site.

Qualenica décline toute responsabilité expresse ou implicite, pour tous les dommages directs ou indirects causés par sa faute ou par sa négligence, même si c'est sérieux, sur le site www.Qualenica.be, y compris, mais sans s'y limiter, pour toutes pertes, dommages aux programmes ou autres données, équipements et autres.

Qualenica peut interrompre sans préavis l'accès au site ou à toute partie de celui-ci et se réserve le droit d'interrompre sans préavis l'accès à des fonctionnalités sur le site.

L'utilisateur des informations contenues dans ce site renonce à toute réclamation de quelque nature que ce soit en relation avec les informations mises à disposition sur ce site.

La consultation ou l'utilisation de ce site Internet implique l'acceptation automatique de la clause de non-responsabilité susmentionnée..

Disclaimer Receptuur Helpdesk

Algemene regels

De “Receptuur Helpdesk” wordt georganiseerd door Qualenica CVBA ten behoeve van de officina-apothekers, die problemen ondervinden bij magistrale en officinale bereidingen. Door uw bezoek aan deze site gaat u akkoord met de algemene regels en alle van toepassing zijnde wetten.

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. Voor persoonlijk gebruik mogen gegevens uitgeprint en gedownload worden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

De gebruiker van deze pagina en hierop vermelde informatie stemt ermee in dat bij gebruik hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen blijven uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Het team onder leiding van Prof. R. Kinget, dat deze pagina beheert, houdt zich ten alle tijd het recht, in geval inbreuk wordt gemaakt op een van de regels, de persoon die zich aan de inbreuk schuldig heeft gemaakt te vervolgen.

Gebruiksvoorwaarden

Als u gebruik maakt van de “Receptuur Helpdesk” gaat u akkoord met algemene regels van goed gebruik.

Het goed gebruik houdt onder meer in: Discriminerende teksten zullen niet geduld worden; U mag geen misbruik te maken van gegevens die u hier zou kunnen verkrijgen over collega’s en zult geen pogingen ondernemen inbreuk te maken op hun privacy, naam en faam; U zult zich houden aan de opzet van de pagina. U gaat geen informatie plaatsen die niets met de bedoelde inhoud van de pagina te maken heeft.

Aansprakelijkheid

Qualenica CVBA is niet verantwoordelijk voor beschadigingen (door virussen of op een of andere wijze) aan uw computer of andere apparatuur.

Qualenica CVBA is niet verantwoordelijk voor fouten, vergissingen en gebreken in de algemene inhoud van de “Receptuur Helpdesk” of pagina’s waarnaar zij verwijst, noch voor mogelijke vergissingen gemaakt in de bereidingen, alsook voor fouten of het mislukken van bepaalde bereidingen op basis van de informatie op deze website.

Qualenica CVBA is niet verantwoordelijk voor inbreuken op copyright (bv. TMF) dat op vermelde formules kan rusten. Elke gebruiker blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de door hem gemaakte bereidingen en vragen en opmerking gepost op deze website.

Elk gebruik van deze website en de verstrekte gegevens gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Dit neemt niet weg dat Qualenica BVBA er alles aan zal doen correcte gegevens te publiceren en, indien nodig, correcties door te voeren.

Privacy

Qualenica CVBA vraagt de identificatie van de vraagsteller op deze website. Bij verdere verwerking van de vraag en bijhorend antwoord worden deze gegevens niet mee verwerkt. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven.